Tháng 03, 2019
Thứ ba
Các hoạt động hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) sẽ nhận được hỗ trợ đến 30% tổng kinh phí....
Nổi bật
Kinh doanh - Đề xuất mở rộng khu lấn biển Cần Giờ lên đến 2.870 ha Đề xuất mở rộng khu lấn biển Cần Giờ lên đến 2.870 ha TP.HCM đã có công văn gửi Trung ương xin ý kiến để mở rộng quy mô dự án khu lấn biển Cần...
Tin quốc tế - CERN đã tìm thấy manh mối của phản vật chất CERN đã tìm thấy manh mối của phản vật chất CERN, tức European Organization for Nuclear Research (Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu)...
Khoa học - Công nghệ - Máy học và trí tuệ nhân tạo Máy học và trí tuệ nhân tạo Còn học nghĩa là còn chưa hiểu biết nhiều, phải học để có thêm kiến thức. Kiến thức lấy từ...
Khoa học - Công nghệ - Cùng trải nghiệm khởi nghiệp sáng tạo với cuộc thi CiC Cùng trải nghiệm khởi nghiệp sáng tạo với cuộc thi CiC Được đào tạo, trải nghiệm các hoạt động, gọi vốn, hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp là những gì...